Letter by patient with fear of driving

[box type=”bio”]לצוות מכון CBT

רציתי להגיד מילת תודה על הטיפול המסור,
הנהיגה הייתה בשבילי משימה בלתי אפשרית
וכל עליה על ההגה הייתה סיוט
קיבלתי כלים שאפשרו לי להתמודד
ובעזרת הדרכה מסורה,
חזרתי לנהיגה שהיא עכשיו חלק מהשגרה.
הכלים בטיפול מלווים אותי לתמיד.
תודה רבה
מ.[/box]

Leave a Reply

Your email address will not be published.