יום השואה

*למה הרגו דווקא יהודים? מה זה נאצים? זה יכול לקרות גם בימנו?***

הסבירו לילדים מה מראים בטלוויזיה. ליום השואה מתלוות שאלות רבות אצל הילדים
שלא מבינים מה קורה סביבם. לא רצוי להסתיר מן הילדים את הנושא. כבר מגיל
שנתיים-שלוש יש מקום לומר שמחר ישמעו בגן צפירה. כדאי לשחק בצעצועים צופרים,
ובאופן הדרגתי להכין את הילד לצפירה, שלא ייבהל. באזורים שבהם
צפירה נשמעת כאזעקה – יש להסביר לילד שלא מדובר באזעקה.
ילדי הגן – כדאי שיצפו רק בתוכניות שמיועדות לגילאים הללו. רצוי שההורה יישב
ליד הילד ויסביר לו מה שמוצג בטלוויזיה. לילדי בית הספר – אם הילד מבוהל ממה
שראה, חשוב לשוחח איתו כדי לעזור לו להתמודד.
ד”ר אוהד הרשקוביץ