Letter by patient with fear of driving

לצוות מכון CBT

רציתי להגיד מילת תודה על הטיפול המסור,
הנהיגה הייתה בשבילי משימה בלתי אפשרית
וכל עליה על ההגה הייתה סיוט
קיבלתי כלים שאפשרו לי להתמודד
ובעזרת הדרכה מסורה,
חזרתי לנהיגה שהיא עכשיו חלק מהשגרה.
הכלים בטיפול מלווים אותי לתמיד.
תודה רבה
מ.